Zdroje EU

Prostředky Evropské unie jsou čerpány v rámci jednotlivých programových období: 2007-2013 a 2014-2020, pro které jsou stanoveny cíle. K naplnění cílů dochází prostřednictvím operačních programů.

Období 2007 - 2013

/ obsah webu / Více

Období 2014 - 2020

/ obsah webu / Více