Zeď podél biskupské zahrady prošla důkladnou rekonstrukcí

Investici ve výši 1 742 978 korun si vyžádala oprava parkánové zdi u slepého ramene Malše. Na nové omítky, nátěr, obnovu koruny zdi a s tím související práce na někdejším hradebním systému přispělo částkou 1,3 milionu město České Budějovice, zbylé náklady pokryla dotace ministerstva kultury a vklad českobudějovického biskupství.

"Prostranství nedaleko soutoku Vltavy a Malše je oblíbeným místem Budějovičáků i návštěvníků našeho města. Jeho kouzlo však v posledních letech výrazně klesalo kvůli stále více opadající omítce. Jsem proto ráda, že se díky spolupráci města a biskupství a s ministerskou dotací podařilo zeď opravit. Zároveň bych si přála, aby co nejdéle odolávala všem rádoby výtvarným, ve skutečnosti však vandalským počinům," dodává náměstkyně primátora pro oblast památkové péče Ivana Popelová.

V příštím roce by se opravy měl dočkat také gloriet, tedy zahradní pavilon, který je součástí opravené parkánové zdi a původně sloužil jako bašta budějovického hradebního systému.