Železničářská otevře pro děti nový pavilon

Novostavba pavilonu rozšířila kapacitu Mateřské školy Železničářská v Suchém Vrbném.“ Má tři nadzemní podlaží, dvě třídy školky s technickým zázemím a ve třetím patře provozní prostory. Nosné svislé i vodorovné konstrukce pavilonu tvoří monolitické železobetonové konstrukce, spojovací chodby jsou vyzdívané z keramických broušených cihel. Obvodový plášť je zavěšený, tepelně izolovaný a má pohledové dřevěné fasády. Součástí stavby za 31 milionů, náklady jsou z podstatné části hrazeny z dotačního programu IROP, byla i obnova části oplocení a chodníky. Dále bylo provedeno vsakovací pole dešťové kanalizace včetně napojení na kanalizaci, přeložka, přípojky  a do opravovaných kanálů byly umístěny přípojky elektro, teplovodu a vodovodu,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 26. 8. 2019.