Zemřel plukovník Milan Malý

Včera zemřel plukovník Milan Malý, letec RAF za druhé světové války a občan Českých Budějovic, oceněný v roce 2008 vyznamenáním Za statečnost. Čest jeho památce.

„Těchto lidí si musíme vážit a stále si připomínat, co pro nás a svobodu vlasti udělali,“ řekl primátor Juraj Thoma, který panu plukovníkovi městské vyznamenání v roce 2008 udělil. „Zpráva o smrti tohoto válečného veterána a hrdiny je velice smutná, a tak ji přijímám s lítostí,“ dodal primátor s tím, že podpoří iniciativu sedmi senátorů, kteří chtějí pana Malého navrhnout na Řád Bílého lva in memoriam.

 

Milan Malý - životopis

Narodil se 30. září 1923. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl pan Milan Malý nasazen do válečné výroby. Spolu se dvěma kamarády uprchnul, aby se mohl přidat k československým jednotkám ve Francii. Přes Jugoslávii se dostali do sběrného tábora v Bejrútu, přičemž se vydával za staršího, aby ho do armády vůbec přijali. Přesun do Francie však neuskutečnil, neboť ta mezitím padla (1940). Československé útvary byly přesunuty do Haify pod velení plk. Klapálka a po výcviku přišlo bojové nasazení u Tobruku (1941), kde Milan Malý setrval půl roku.

V roce 1942 se přihlásil do RAF a úspěšně absolvoval výcvik ve Velké Británii a v Kanadě a nakonec se stal nejmladším příslušníkem 312. československé stíhací perutě. Po válce působil u letectva do roku 1948, mj. pomáhal s výcvikem izraelských pilotů na českobudějovickém letišti, ale potom byl při komunistické persekuci pilotů RAF z armády propuštěn. Pracoval jako dělník v budějovické Igle a posléze jako technolog. Po srpnu 1968 byl za distribuci novin Pražského jara převeden na dělnickou profesi v kalírně.

Po roce 1989 se dočkal rehabilitace. Je nositelem tří československých a tří britských válečných vyznamenání.

Převyprávění jeho osobních vzpomínek si můžete přečíst také na stránkách projektu Paměť národa.