Zimní údržba v současné sněhové záplavě

Od 8. do 11. ledna napadlo ve městě 27 cm sněhu.

Kvůli sněhové záplavě se uskutečnila koordinační schůzka, jíž se kromě primátora Juraje Thomy zúčastnili zástupci společnosti A.S.A. České Budějovice, která pro město zajišťuje zimní údržbu komunikací, odboru správy veřejných statků magistrátu, Dopravního podniku města České Budějovice a městské policie.

Zde vám přinášíme vám její shrnutí: 

  1. Zimní úklid komunikací v majetku města České Budějovice probíhá podle stanoveného časového harmonogramu; tzn., že na komunikace zařazené v prvním pořadí vyjela technika ke zmírnění závad ve sjízdnosti do 4 hodin od zjištění závad; závady ve sjízdnosti těchto komunikací budou odstraněny do 48 hodin od skončení spadu sněhu; na zmírnění závad ve sjízdnosti komunikací ve druhém pořadí vyjela technika do 12 hodin a tyto komunikace budou bez závad  do 72 hodin od skončení spadu sněhu; zbylé komunikace ve třetím pořadí budou uklízeny až po odstranění závad na prvním a druhém pořadí;
  2. společnost .A.S.A. České Budějovice má ve službě od 8. 1. 2010 celkem 28 řidičů techniky a pracuje ve 12 hodinových směnách nonstop; navíc s úklidem sněhu vypomáhají další stavební firmy a budou nasazeny i firmy, které zajišťují letní údržbu zeleně; tyto firmy budou odklízet sníh ze všech 213 zastávek MHD; od 11. 1. 2010 budou do odklízení sněhu zapojeni strážníci městské policie, kteří budou zajišťovat schůdnost přechodů pro chodce (nejprve u zdravotnických a školských zařízení); koordinaci všech prostředků zajišťuje .A.S.A. České Budějovice;
  3. dnes, 11. 1. 2010 bude zahájen svoz sněhu z komunikací, a proto vyzýváme všechny řidiče i pěší, aby dbali zvýšení opatrnosti a počítali s možnými omezeními;
  4. linky MHD, které provozuje Dopravní podnik města České Budějovice jezdí bez omezení, případné krátkodobé výpadky jsou případně nahrazovány dle rozhodnutí dispečerů náhradně menšími vozy.

"Děkuji všem, kteří se o úklid sněhu starají a mé poděkování patří rovněž těm občanům, kteří pomáhají s úklidem chodníků, které přiléhají k jejich nemovitostem; je to významná pomoc a služba pro uživatele chodníků. Mé poděkování patří rovněž Dopravnímu podniku města České Budějovice, který zajistil v podstatě bezproblémový provoz MHD a krátkodobé výpadky na některých úsecích nahradil operativně nasazením i osobních vozů a svezl cestující k autobusům a trolejbusům," dodal primátor Thoma.