Živnostenské úřady budou šetřit podnikatelům čas

Zjednodušení administrativy pro podnikatele je jednou z hlavních priorit živnostenských úřadů. V těchto dnech se na mnohých obecních živnostenských úřadech v celé naší republice objevilo nebo nejpozději do konce února objeví označení „Centrální registrační místo“. Co se pod tím názvem skrývá? Vláda svým Usnesením č. 1006 ze dne 20. října 2004 schválila projekt – Zjednodušení administrativních postupů při vstupu a v průběhu podnikání (ZAP). Princip spočívá ve vytvoření tzv. Centrálních registračních míst na obecních živnostenských úřadech (CRM). V první etapě budou podnikatelé moci získat na živnostenských úřadech formuláře potřebné k vstupu do podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale i z oblasti registrace na finančním úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení popř. úřadu práce. Pracovníci živnostenských úřadů jsou odborně vyškoleni tak, aby mohli pomoci podnikatelům při vyplňování těchto formulářů. V dalších etapách (v letech 2006-2007) se předpokládá vypracování a přijetí legislativních změn, které umožní další zjednodušení systému registrace, která bude probíhat na jednom místě, navíc podnikatel již nebude muset zvlášť dokládat výpis z Rejstříku trestů, potvrzení o bezdlužnosti apod.. Předpokládá se on-line propojení agend jednotlivých úřadů. Tomu odpovídá i zavedení nového Informačního systému registru živnostenského podnikání postupně na všechny obecní živnostenské úřady v roce 2005. Cílem projektu je oběh dokladů mezi úřady, ne jako doposud obcházení úřadů podnikateli. Pracovníci obecních živnostenských úřadů jsou na realizaci těchto projektů připraveni a doufají, že tyto kroky usnadní podnikatelům jejich administrativní zatížení a přinesou očekávaný efekt.