Životní podmínky 2008

V souladu se zákonem organizuje v těchto dnech Český statistický úřad výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2008 (SILC  2008), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Primátora města Juraje Thomu o tom informovali představitelé ČSÚ. Šetření začalo v celé republice 23. února, potrvá do 11. května a  dotýká se asi čtrnácti tisíc domácností, které navštěvují speciálně vyškolení tazatelé.  Hlavním smyslem šetření je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních podmínkách potřebné pro usměrňování sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely i pro mezinárodní srovnání v rámci Evropské unie.