Životní příběh Přemysla Otakara II. v devíti obrazech

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část první

/ Dědicem koruny a vzpoura proti otci. / Více

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část druhá

/ Babenberské dědictví a sňatek s Markétou. / Více

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část třetí

/ Křížové výpravy na sever Evropy. / Více

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část čtvrtá

/ Bitva u Kressenbrunnu a nový sňatek s Kunhutou. / Více

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část sedmá

/ Spory s Rudolfem a vzpoura v Čechách. / Více

Životní příběh Přemysla Otakara II. - část devátá

/ Otevření hrobu v roce 1976 a objev královských insignií. / Více