Životní prostředí

Odbor ochrany životního prostředí magistrátu města vykonává nejen státní správu v této oblasti, ale připravuje také výchovné i jiné ekologické projekty. Jejich přehled naleznete zde.

Pro informace úředního rázu navštivte stránky odboru ochrany životního prostředí.

Informace o kvalitě ovzduší v Českých Budějovicích online 

Upozornění pro občany ohledně kontroly teplovodních spalovacích zdrojů na pevná paliva

/ Důležité upozornění pro občany, kteří topí kotlem na pevná paliva, teplovodní krbovou vložkou nebo krbovými kamny s teplovodním výměníkem, na povinnou kontrolu teplovodních spalovacích zdrojů na pevná paliva dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. / Více

Recyklovat jde i domy

/ Zdroje, které planetě dochází, nejsou pouze ropa a uhlí. Zásoby se tenčí i u kameniva, bez kterého se jen těžko obejde stavebnictví. To se přitom potýká i s opačným problémem, a to s obrovským množstvím demoličních sutí, které tvoří téměř polovinu veškerého odpadu v Česku. / Více

Umístit zabavené šelmy z problematických chovů bude snazší, MŽP uvolňuje miliony na rozšíření chovných kapacit

/ Najít vhodné bydliště pro státem zabavené velké šelmy bude v blízké budoucnosti snazší. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje 20 milionů korun z Národního programu Životní prostředí na rozšíření chovných kapacit pro zajištěné ohrožené druhy velkých šelem, jako jsou tygři, lvi, pumy, medvědi či vlci. Šelmy žijící v problematických podmínkách nebo nepovolených chovech tak brzy získají důstojné bydlení a zodpovědnou péči. / Více

Chráněné perlorodky se vrací do Malše v Novohradských horách

/ Perlorodka patří mezi zvláště chráněné druhy nejenom u nás a současná česká populace čítající asi 10 tisíc perlorodek je jen zlomkem původního počtu ze začátku 20. století. Vypuštěné perlorodky posílí česko – rakouskou populaci tohoto vzácného mlže. Vypouštění je vrcholem mezinárodního projektu. / Více

COVID-19: MŽP radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě

/ Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 připomíná Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravidla pro nákladní s odpady v domácnostech. Zůstávají stejná: pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů. Zájemci se vše dozví z informačního letáku MŽP. / Více

Overturismus: přírodní pohroma dnešní doby?

/ Overturismus znamená přesycenost určitého místa lidmi, kteří ho přijeli obdivovat. Jejich obdiv bývá krátkodobý a spotřební – rychle si pořídit pár fotek, něco pokoupit a je to. Byli jsme tu! / Více

Zvíře v autě: Jak postupovat při jeho záchraně?

/ Léto je v plném proudu a teploty šplhají na maxima. Stále se najdou lidé, kteří si neuvědomují, že v tomto počasí prostě nesmí nechat zvíře ani dítě v autě. Pokud se někdy dostanete do situace, že v rozpáleném zavřeném autě vidíte zvíře, tady je mazlíčkovské desatero na správný postup. / Více

Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva od 1.9.2022

/ Zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva s emisní třídou nižší než č. 3 / Více

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel

/ Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G / Více

Pozvánka na přednášku "Úbytek hmyzu: Co víme a jak s tím naložit

/ O ochraně biodiverzity a hmyzu především bude 19. listopadu povídat Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR. / Více

Beseda o myslivosti s Ing. Jaroslavem Maršíkem DiS a Janou Lhotovou

/ Myslivost jako jeden z pilířů podpory ochrany lesa a přírody / Více

Na knihovny a jejich čtenáře čeká odměna za sběr mobilů

/ Obyvatelé mohou odevzdat starý mobilní telefon v knihovně a za to budou mít šanci vyhrát hodnotné odměny. / Více

Pro veřejnost o myslivcích a naší přírodě

/ Komentář k obecným názorům veřejnosti na lov zvěře / Více

Povinné "čipování" psů

/ Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. / Více

Správné krmení ptactva v zimě

/ Správné krmení ptactva v zimě / Více

rybářský lístek aktualizace

/ rybářský lístek / Více

Pneumatiky a zpětný odběr

/ Pneumatiky a zpětný odběr / Více

Kotlíkové dotace - základní info o 2. výzvě – příjem žádostí

/ základní info o 2. výzvě kotlíkové dotace / Více

Ekologická výchova

/ Ekologická výchova ve městě. / Více

Dotace na zateplování

/ Dotační program Ministerstva životního prostředí ČR na zateplování a ekologické vytápění domů, vyhlášený v roce 2009 pod názvem Zelená úsporám.\n / Více

Výdejní místa rybářských lístků se rozšiřují

/ Od začátku července bude možné žádat o vydání rybářské lístku nejen v Českých Budějovicích, ale i V Hluboké nad Vltavou, Zlivi a Lišově, čili obcích s pověřeným obecním úřadem. / Více

Kam s olejem z domácností?

/ Kam s olejem z domácností? / Více