Živý betlém a Tříkrálová sbírka omezí dopravu

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace na Piaristickém náměstí pro realizaci kulturní akce "ŽIVÝ BETLÉM 2019" v neděli 22. prosince od 15.00 do 19.00 hodin a úplnou uzavírku v ulici U Černé věže v úseku Hroznová – náměstí Přemysla Otakara II. pro zajištění bezpečnosti účastníků slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky 2020, a to 6. ledna 2020 od 15.00 do 15.45 hodin. Objízdná trasa není stanovena.

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 19. 12. 2019.