Žižkova třída - návrh řešení

 

Křižovatka Žižkova × Novohradská × Jeronýmova

Součástí Varianty Z (viz. Krátkodobá opatření) , která se zaměřuje  na podporu pěší a veřejné dopravy je rovněž návrh nového uspořádání Žižkovy třída (křižovatka Žižkova × Novohradská × Jeronýmova)

Jak potvrdila analýza pěší dopravy, oblast je velmi špatně dostunullpná linkami MHD i přesto, že se zde nacházejí významné instituce a obchodní zóna na Lannově třídě. Vznik nových zastávek MHD proto přispěje i k celkovému oživení veřejného prostoru.

Popis navržených úprav

Zastávka MHD ve směru k nádraží - Zřízena je bezprostředně za křižovatkou Žižkovy ul. s Novohradskou u stávající hrany chodníku. Šíře hlavního dopravního prostoru nevyžaduje přestavbu do podoby zastávkového zálivu. Zastávku využívají všechny linky MHD ve směru k nádraží, a to díky změně organizace provozu v přednádražním prostoru. Délka zastávky umožňuje zastavení třech kloubových trolejbusů za sebou.

Zastávka MHD ve směru Lidická třída - Směr do centra je rozdělen na dvě samostatná stanoviště, protože linky přijíždějí od nádraží dvěma ulicemi – Žižkovou a Novohradskou. Pro linky MHD ve směru k DK Metropol je určena zastávka na náměstí (jízda Nádraží-Grand → Žižkova třída → Senovážné nám. → Lidická třída). Délka zastávky umožňuje zastavení dvou kloubových trolejbusů za sebou. Stavební úpravy nejsou nutné.

Zastávka MHD ve směru ulice Na Sadech - Pro směr k Poliklinice Sever slouží zastávka v Žižkově ul. za křižovatkou (jízda Nádraží-Mercury → Průmyslová ul. → Novohradská ul. → Žižkova ul. → Senovážné nám. → Na Sadech). Nahrazena je tak zrušená zastávka „Žižkova – VŠERS“ ve výhodnější poloze k přístupovým pěším trasám. Délka zastávky umožňuje zastavení dvou kloubových trolejbusů za sebou. Podélné parkování automobilů je přemístěno do zrušené zastávky u VŠERS, kde je k dispozici větší počet parkovacích míst.

Upravený přechod pro chodce - V prostoru křižovatky Žižkova × Čechova, doplněný ochranným ostrůvkem.

Žižkova ulice ( úsek Čechova ulice  – Senovážné náměstí)

Navržené úpravy vycházejí z nového uspořádání zastávek MHD.

Popis navržených úprav

Šikmé parkování v prostoru zrušené zastávky MHD „Žižkova – VŠERS“- Uvolněný prostor poskytne cca 20 parkovacích míst, která plně nahradí místa zrušeného podélného parkování v Žižkově ul. u křižovatky s Jeronýmovou a Novohradskou ulicí.

Prodloužené řadicí pruhy - Před křižovatkou na Senovážném náměstí, stávající šířka dopravního prostoru umožňuje vedení třech jízdních pruhů, zkrácení kolon před křižovatkou.

Přechod pro chodce - V prostoru křižovatky Žižkova × Čechova s ochranným ostrůvkem.

Senovážném náměstí v úseku ulic Žižkova – Dukelská

Součástí Varianty Z jsou rovněž navržené úpravy na Senovážném náměstí, které se soustřeďují na zlepšení podmínek pro chodce, ať už ve vazbě na frekventované zastávky MHD nebo blízké školy.

Popis navržených úprav

Nový přechod pro chodce před DK Metropol - Navržen je v optimální poloze vůči pěší trase podél Mlýnské stoky, zároveň splňuje podmínky pro umístění v blízkosti zastávek MHD. Pro maximální bezpečnost chodců jsou navrženy dva ochranné ostrůvky; chodec vždy přechází pouze jeden jízdní pruh. Přechod pro chodce je neřízený SSZ.

Úprava křižovatky Lidická × Dukelská - Nově jsou umožněna levá odbočení do Dukelské ulice, na přechodu pro chodce je instalován ochranný ostrůvek odpovídajících rozměrů, uspořádání jízdních pruhů zamezuje souběžné jízdě vozidel ve stejném směru.