zkušební komisař na odd. dopravního inženýrství státní správy na ODSH

Výběrové řízení

Magistrát města České Budějovice
vyhlašuje výběrové řízení na 1 pracovní pozici dle §7 zákona č.312/2002 Sb.,zákon o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
 pozice – zkušební komisař na odd. dopravního inženýrství státní správy na odboru dopravy a silničního hospodářství

Místo výkonu práce: 

území města České Budějovice a správního obvodu magistrátu města České Budějovice

Možnost nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení

Zájemce musí splňovat předpoklady dle §4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění.

Kvalifikační předpoklady: 

dle katalogu prací /nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění/ - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru

Platová zařazení:   tarifní třída 10 
            
/nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění/ 
  
Další požadavky: 

- znalost práce na PC ( WORD, Excel, Outlook, Internet)
- organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
- držitel průkazu zkušebního komisaře výhodou
- znalost zák.č. 247/2000 Sb. o získání odb. způsobilosti k řízení motor.vozidel v platném znění
- znalost zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
- znalost zákona č. 13/1997 Sb. o pozem. komunikacích, zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zákon č.500/2004 Sb. správní řád
- praxe na úseku výuky a výcviku řidičů či zkušebního komisaře skupiny C,D, vítána
- praxe ve veřejné správě vítána
- výpis z karty řidiče, případně kopie řidičského průkazu
- minimální věk 25 let (dle § 34, odst.1, písm.a) zák.č. 247/2000 Sb.
- nejméně 5 let držitelem řidičského oprávnění ( dle § 34, odst.1, písm.c) zák.č. 247/2000 Sb.
-  v posledních 5-ti letech nebyl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel (dle § 34, odst.1, písm.e) zák.č. 247/2000 Sb.

Benefity:

 - stravenky
- flexi pasy
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na dětské tábory
- rekreační zařízení na Nové Peci
- příspěvek na penzijní připojištění
- indispoziční volno

Přihláška musí obsahovat: 

 - žádost o jaké místo se ucházíte
- vyplněný osobní dotazník
- životopis s průběhem praxe
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- poučení o ochraně osobních údajů
- výpis z trestního rejstříku dle § 6 odst.4 písm. b) zák.č.312/2002 Sb.

Informace:

Ing. Jaroslav Mráz – vedoucí odboru tel.: 386804401
Jitka Bartošová – pers. odd.  kanceláře tajemníka, tel.: 386802012

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 10.08.2020.

Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny nebo zašlete na adresu :  
Magistrát města České Budějovice
personální oddělení
nám. Přemysla Otakara II č.1/1
370 92 České Budějovice

Přihlášku je možno poslat elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto VŘ kdykoliv v jeho průběhu.

Stránka je publikovaná do 10. 8. 2020 a byla naposledy upravena uživatelem Dana Tvarůžková, 10. 7. 2020.