Úřední deska

Změna č. 1 územního plánu Dubičné v k. ú. Dubičné

Veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vydání změny č. 1 územního plánu Dubičné v k. ú. Dubičné (dále jen „změna č. 1 ÚP Dubičné“)

Přílohy:

  • veřejná vyhláška v plném znění
  • změna č. 1 ÚP Dubičné - textová a grafická část
  • úplné znění ÚP Dubičné - textová a grafická část
Vyvěšeno: 
03.08.2022 - 19.08.2022