Změna ceníku parkovacích zón zohlední veřejně prospěšné právnické osoby

Rada města schválila změnu ceníku parkovacích zón. „Jde o doplnění ceníku o možnost získání parkovacího oprávnění pro všechny veřejně prospěšné právnické osoby, které poskytují pečovatelské služby bez ohledu na jejich sídlo a praktické lékaře s tzv. návštěvní službou. Konkrétně se jedná například o Městskou a Diecézní charitu, Český červený kříž, IVAS – agenturu domácí zdravotní péče a další. Ty vykonávají zdravotní a ošetřovatelské služby u klientů v domácím prostředí, stejně jako někteří praktičtí lékaři, kteří za svými pacienty dojíždějí. Těmto žadatelům bude umožněno získat parkovací oprávnění,“ říká primátor Jiří Svoboda s tím, že nově zavedený parkovací systém, který akcentuje trvalé bydliště, musí umět na tuto skutečnost rozumně reagovat.

Podle stávajícího ceníku mají nárok na abonentní parkovací oprávnění pouze organizace, které mají sídlo firmy v parkovací oblasti; veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby navíc se slevou 80% z ceny základního parkovacího oprávnění abonenta. (žádají např. Městská a Diecézní Charita, Český červený kříž, IVAS a další), z důvodu vykonávání zdravotní a ošetřovatelské služby u klientů v domácím prostředí v parkovacích oblastech, a to bez ohledu na sídlo právnické osoby Pro výkon péče používají uvedené právnické osoby služební vozidla registrovaná na IČO právnické osoby, a dále také soukromá vozidla zaměstnanců - zdravotních sester. Právnické osoby poskytující pečovatelské služby doloží čestným prohlášením, že uvedený vlastník soukromého vozidla je jejím zaměstnancem a vozidlo užívá v souladu s pracovní smlouvou k výkonu pečovatelské služby – nová příloha č. 9 metodiky.

Návrh cen parkovacích oprávnění:

Vozidlo RZ – na IČO firmy: nepřenosné abonentní parkovací oprávnění pro každé cenové pásmo za cenu základního parkovacího oprávnění rezidenta, se slevou 90%; příklady cen:

Pro oblast A: 200Kč/rok a vozidlo (2 000Kč x 0,1 = 200Kč)

Pro oblast C:   50Kč/rok a vozidlo  (500Kč x 0,1 =      50Kč)

Pro oblast D:   50Kč/rok a vozidlo  (500Kč x 0,1 =      50Kč)

Pro oblast G:   40Kč/rok a vozidlo  (400Kč x 0,1 =      40Kč)

Vozidlo v majetku zaměstnance: nepřenosné abonentní parkovací oprávnění pro každé cenové pásmo za cenu základního parkovacího oprávnění abonenta, se slevou 80%; příklady cen:

Pro oblast A: 2.000Kč/rok a vozidlo (10.000Kč x 0,2 = 2.000Kč)

Pro oblast C: 1.000Kč/rok a vozidlo (5.000Kč x 0,2 =   1.000Kč)

Pro oblast D: 1.000Kč/rok a vozidlo (5.000Kč x 0,1 =   1.000Kč)

Pro oblast G:    800Kč/rok a vozidlo (4.000Kč x 0,1 =      800Kč)

 

1.Navrhujeme dále nově možnost získání parkovacího oprávnění pro praktické lékaře z důvodu vykonávání tzv. návštěvní služby u klientů v domácím prostředí v parkovacích oblastech v Českých Budějovicích, a to bez ohledu na adresu zdravotnického zařízení – ordinace; podaná žádost Sdružení praktických lékařů je přílohou materiálu.

Vozidlo praktického lékaře: nepřenosné abonentní parkovací oprávnění pro každé cenové pásmo za cenu základního parkovacího oprávnění abonenta, se slevou 80%; příklady cen

Pro oblast A: 2.000Kč/rok a vozidlo (10.000Kč x 0,2 = 2.000Kč)

Pro oblast C: 1.000Kč/rok a vozidlo (5.000Kč x 0,2 =   1.000Kč)

Pro oblast D: 1.000Kč/rok a vozidlo (5.000Kč x 0,1 =   1.000Kč)

Pro oblast G:    800Kč/rok a vozidlo (4.000Kč x 0,1 =   800Kč)

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 26. 2. 2018.