Změna obchodního názvu společnosti .A.S.A. České Budějovice

Od 1. února 2016 dochází u 14 společností .A.S.A. v ČR ke změně jejich obchodních názvů.
Všechny tyto společnosti se zároveň budou prezentovat novým logem FCC Environment.
Ostatní údaje společností (sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.
Pro více informací klikněte na http://www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Novinky/Zmena-obchodnich-nazvu-14-spolecnosti-A-S-A-v-CR.html