Změna regulačního plánu u nádraží ulehčí majitelům nemovitostí

Návrh zadání změny regulačního plánu Pražská čtvrť má přispět ke stabilizaci podmínek pro novou výstavbu a ke zvýšení jistoty vlastníků jednotlivých nemovitostí  podél  Nádražní ulice. „Současně je to splnění slibu, které město dalo vlastníkům nemovitostí v této lokalitě při schvalování celého regulačního plánu Pražské čtvrti a Lannovy třídy v zastupitelstvu města,“ uvedl náměstek primátora města Juraj Thoma (ODS). Předmětem probíhajícího procesu změny regulačního plánu je stabilizace uliční stavební čáry v její současné linii, zatímco právě měněný regulační plán ji posouval přibližně o dva metry do hloubky jednotlivých parcel. „Každý plánovaný stavební a investiční počin v uvedeném místě  vyžadující vydání územního rozhodnutí proto znamenal faktickou demolici stojících objektů a jejich zasunutí o zhruba dva metry do vnitra stavebních parcel. Tím samozřejmě významně limitoval i možnost využití a nakládání se stávajícími objekty,“ objasnil Thoma. Uvedl, že v případě schválení zadání zastupitelstvem města, tato regulace z plánu vypadne.