Změna řešení křižovatky má zlepšit její průjezdnost

 

Nedávná změna počtu jízdních pruhů při výjezdu z Pražské ulice na Strakonickou způsobila překvapení zejména těm českobudějovickým řidičům, kteří po této trase jezdí již po paměti. K  úpravě jízdních pruhů město přistoupilo na základě odborného posouzení zatížení křižovatky v jednotlivých směrech, kterým se mimo jiné zabývá Integrovaný plán organizace dopravy, zpracovaný firmou Mott MacDonald Praha, spol. s r.o. Jedná se tak o realizaci jednoho z navržených opatření, která bez větších finančních nákladů směřují ke zlepšení plynulosti dopravy ve městě.

            Počítačovou simulací, jíž disponuje dopravní model města, se totiž prokázalo, že změnou počtu jízdních pruhů z jednoho na dva v úseku z Pražské ulice do Strakonické se ve špičce výrazně zlepší průjezdnost křižovatky. V souladu s Integrovaným plánem organizace dopravy, který klade důraz na preferenci, kvalitu a spolehlivost městské hromadné dopravy, se touto úpravou zároveň zlepšuje  průjezdnost a tím i zkracují časy pro autobusy MHD, směřující od IGY do sídlišť Vltava a Máj.

            „Dopravní značení křižovatky je provedeno podle platných předpisů a zhruba po týdnu, co došlo ke změně značení, nevíme o nějakých zásadních problémech. Věřím, že nebude trvat dlouho a i ti řidiči, kteří tudy jezdili po paměti, si na dva jízdní pruhy zvyknout. Počítáme rovněž s tím, že po nějakém čase si necháme od Dopravního podniku města vyhodnotit, zda toto opatření má požadovaný efekt pro městskou hromadnou dopravu“, uvedl Jaroslav Mráz, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice.