Změna správce veřejného osvětlení

Na základě rozhodnutí rady města dochází ke změně firmy zajišťující správu, provoz, obnovu, údržbu a opravy veřejného osvětlení na území města České Budějovice. Od 1. 1. 2015 přebírá správu veřejného osvětlení akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví města - Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Tím také dochází ke změně dispečinku, na který lze hlásit poruchy na veřejném osvětlení.

Od 1. 1. 2015 bude k dispozici bezplatná telefonní linka s možností podat zprávu pomocí SMS: 800 055 555, mail: porucha@dpmcb.cz.

Žádáme občany, aby při hlášení poruch na veřejném osvětlení uváděli vždy místo poruchy (ulici s bližším určením úseku, č.p. nejbližšího domu apod.) a číslo stožáru veřejného osvětlení, které je na každém stožáru uvedeno.