Změna umožní rozšíření výstavby

Navrhovaná změna územního plánu v lokalitě U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 předpokládá změnu funkčního využití území.“Ze zastavitelného území s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí by mělo vzniknout území se smíšeným kolektivním bydlením, což v podstatě znamená rozšíření možnosti podnikatelských aktivit,“přibližuje náměstkyně primátora Ivana Popelová s upřesněním, že návrh bude k veřejnému nahlédnutí až do 11. března 2009. „Zájemci se s ním mohou seznámit buď prostřednictvím úřední desky, nebo v úředních dnech přímo u pracovníků  odboru územního plánování a architektury v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II.