Změna územní plánu na nároží E. Rošického - O. Nedbala

S navrhovaným zadáním změny územního plánu v lokalitě Čtyři Dvory se lidé mohou seznámit prostřednictvím úřední deskydo 5. dubna 2012.

Řešené území zahrnuje areál bývalého Plonerova Dvora, který se nachází na nároží ulic Evžena Rošického a Oskara Nedbala.

„Návrh předpokládá změnu způsobu využití v části řešeného území, a to ze zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí a sloučení této části řešeného území se sousedními makrobloky se stejným funkčním využitím. V podstatě změna umožní modernizovat i nadále využívat pro současný účel stávající administrativní a výrobní komplex společnosti CENTES s.r.o. s tím, že toto využití musí respektovat charakter okolní zástavby, objasňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová.