Změna územního plánu mění funkční využití

Společné jednání dotčených orgánů a představitelů okolních obcí nad navrhovanou změnou územního plánu v lokalitách sídliště Vltava a Stará cesta v Českém Vrbném, jejíž zadání schválilo vloni zastupitelstvo města, se uskuteční 14. března od 10.00 hodin v zasedací místnosti č.221 v budově radnice. Navrhovaná změna se týká prostoru mezi Husovou třídou směrem k Českému Vrbnému a Globusem a předpokládá, že původní kolektivní bydlení bude rozšířeno ještě o funkci smíšenou. V řešeném území by měl vzniknout i nově vymezený nezastavitelný pás veřejné zeleně.