Úřední deska

Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v k. ú. České Budějovice 2 (dále jen „návrh změny ÚPnM“)

Přílohy:

- veřejná vyhláška v plném znění

- textová a grafická část návrhu změny ÚPnM

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 03.09.2020