Úřední deska

Změna územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka II, v k. ú. České Budějovice 2

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Stromovka II v k. ú. České Budějovice 2 (dále jen „změna ÚPnM“)
Oznámení o zveřejnění návrhu změny ÚPnM
Přílohy:

  • veřejná vyhláška v plném znění
  • textová a grafická část změny ÚPnM
     

 

Vyvěšeno: 
01.08.2022 - 08.09.2022