Změna územního plánu na sídlišti Vltava

Změna v lokalitě 3.5.1. v sídlišti Vltava II předpokládá změnu funkčního využití makrobloku ze zastavitelného území pro sportovní areály na zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v příměstí.

„Důvodem podání návrhu na pořízení změny je podle navrhovatele malý zájem obyvatel o dosud nabízené restaurační služby a sportovní vyžití. Navrhovatel zatím nemá konkrétní představu investičního záměru, ale jako možnou variantu uvádí obdobné využití, jako je v současnosti provozováno na sever od řešených pozemků, tedy výstavbu obchodního či nákupního zařízení,“ poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Tento návrh zadání změny územního plánu veřejně vystaven na úřední desce magistrátu do 9. května 2011.