Změna územního plánu se týká lokality Hardtmuthova

Řešeným územím změny územního plánu je lokalita Hardtmuthova. "Konkrétně jde o stávající vodní plochu uvnitř areálu společnosti Čevak a.s., která je nefunkčním pozůstatkem jedné ze dvou původních usazovacích nádrží z roku 1882 na vybírání užitkové vody z Vltavy a později z Malše. Rezervoáry ztratily význam po vybudování vodní nádrže Římov a úpravny vody Plav. Západnější nádrž byla zrušena asi před dvanácti lety a byla  tak už zahrnuta do zastavitelného území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení ve vnitřním městě. Navrhovatel má zájem stejně využít i tuto nádrž pro doplnění a dostavbu areálu,“ vysvětluje smysl podaného návrhu, který bude zveřejněný na úřední desce magistrátu až do 20. února, náměstkyně primátora Ivana Popelová.