Změna územního plánu se týká lokality U Vávrovských rybníků

K veřejnému nahlédnutí bude po celý srpen vystaven na úřední desce magistrátu návrh zadání změny územního plánu U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2. Změna spočívá v odstranění celkem 7 hromadných garáží, které jsou umístěny v prostoru bývalého vojenského cvičiště.

V podmínkách využití území bude  zachována možnost výstavby hromadných garáží. Jejich přesné umístění však již nebude navrženo v územním plánu, ale bude předmětem podrobnější dokumentace.