Změna územního plánu umožní výstavbu rodinného bydlení v Haklových Dvorech

K veřejnému nahlédnutí je nyní vystaven návrh zadání změny územního plánu v českobudějovické lokalitě Haklovy Dvory IV. 

„Změna prověří možnost způsobu využití v řešeném území za účelem výstavby rodinného domu. Uvedená plocha bezprostředně navazuje na stávající a navrženou zástavbu rodinných domů a tento způsob zástavby vhodně doplňuje,“ shrnuje náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že případné připomínky mohou občané uplatnit podle stavebního zákona do 26. dubna 2013.