Změna územního plánu v Českém Vrbném a Staré cestě

Až do 3. září 2014 trvá možnost veřejného nahlédnutí do navrhované změny územního plánu v lokalitě České Vrbné a Stará cesta, jejímž předmětem je změna způsobu využití, která umožní rozvoj výstavby rodinného bydlení a pracovních aktivit malého rozsahu a dále propojí přístav České Vrbné s křižovatkou U Cara tak, aby ulevila již stávající zástavbě v území. Změna dále prověří možnost vypuštění navržené okružní křižovatky a funkčnost stávající světelné křižovatky U Cara.