Změna územního plánu v Husově kolonii

Zveřejněný  návrh změny územního plánu v Husově kolonii předpokládá jiný způsob využití pozemků stávajících zahrádek, a to ze zastavitelného území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení v předměstí na zastavitelné s převažujícím charakterem obytným individuálním v předměstí.

“Podle platného územního plánu tam mohou být pouze bytové domy a drobné provozovny. Účelem změny, která je pořizována na základě žádosti majitelů pozemků v lokalitě, je výstavba rodinných domů,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová s tím, že lidé mohou uplatnit své připomínky do 26. listopadu 2014.