Změna územního plánu v lokalitě Haklovy Dvory

Předmětem změny územního plánu je jiný způsob využití.

„Ze zastavitelného území dopravní vybavenosti pro dopravu v klidu na zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním venkovským. Původně se v územním plánu počítalo s tím, že v Haklových Dvorech vznikne nějaká větší občanská vybavenost, která bude vyžadovat větší parkovací plochy. K tomu nedošlo a v okolí se odehrává zejména výstavba rodinných domů. Záměrem navrhovatele je výstavba domku na jeho vlastním pozemku, což stávající způsob využití neumožňuje. Pozemek je nyní součástí plochy užívané jako pastvina a výcvikový prostor pro koně,“ objasňuje náměstkyně primátora Ivana Popelová

Veřejné projednání návrhu této změny bude 10. dubna od 14.30 hodin v radnici.