Změna územního plánu v lokalitě Haklovy Dvory

Návrh zadání změny územního plánu v lokalitě Haklovy Dvory VI prověří změnu způsobu využití v řešeném území, a to za účelem možnosti výstavby rodinného domu včetně možnosti případného zřízení malé provozovny.

„Předmětná plocha se nachází v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů a před schválením územního plánu byla součástí intravilánu obce. Případné připomínky k ní mohou lidé uplatnit do 1. srpna 2014,“ poznamenala náměstkyně primátora Ivana Popelová.