Změna územního plánu v lokalitě Univerzita II

Záměrem změny územního plánu města České Budějovice v lokalitě Univerzita II v katastrálním území České Budějovice 2 je stanovit zejména možnost realizace nového rodinného domu na pozemku - zahradě, která z jihu bezprostředně navazuje na pozemek již stávajícího rodinného domu, a který je rovněž součástí řešeného území.

„Změnou se tedy v podstatě stabilizuje existující stav využívání území, to znamená obytná individuální zástavba, a to v bezprostřední návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů v ulici Na Zlaté stoce a současně v blízkosti areálu Jihočeské univerzity,“ shrnuje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 4. června do 3. července 2012 na úřední desce magistrátu a na odboru územního plánování.