Změna územního plánu v Suchomelu

Návrh změny územního plánu v lokalitě Suchomel II, který bude do 20. června 2011 veřejně vystaven na úřední desce, předpokládá změnu funkčního využití v části dvou makrobloků, a to z nezastavitelného území krajinné zeleně všeobecné a nezastavitelného území vodního toku na zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu v příměstí.

„V dotčeném území navrhovatel, společnost Robert Bosch s.r.o., zamýšlí vybudovat nová parkovací stání pro své zaměstnance, což mu stávající funkční využití vymezené v územním plánu města neumožňuje,“ říká náměstkyně primátora Ivana Popelová. Potřeba dalších parkovacích stání vyvstala v souvislosti s novými záměry společnosti postavit vývojové centrum v areálu závodu, čímž přijde o část stávajících parkovacích kapacit.

„S výstavbou nové haly vzroste počet pracovníků z cca 2200 na 2900, což je nárůst o 700 pracovních míst, čímž se poptávka po možnosti parkování v areálu logicky ještě zvýší,“ odhaduje náměstkyně Ivana Popelová.

Do20. červnamohou obyvatelé uplatnit k tomuto návrhu změny své připomínky podle § 47 odst.2 stavebního zákona.