Změna územního plánu zpřesní trasu Severní spojky

S návrhem změny územního plánu, která se týká vedení budoucí severní spojky, se až do poloviny března může seznámit veřejnost.

Nová, více než dva kilometry dlouhá silnice by měla vzniknout mezi okružní křižovatkou u Globusu a křižovatkou Pražská x Nemanická. Investorem stavby bude Ředitelství silnic a dálnic, pro které město zprostředkovává výkup pozemků.

„Navrhovaná trasa severní spojky je vedena západovýchodním směrem od okružní křižovatky u Globusu k Pražské třídě. První část by měla vyrůst ve volné krajině na místě zemědělsky obdělávaných ploch, pak překoná řeku Vltavu a 'ostrov' spolu se slepým ramenem řeky. Od křižovatky u parkoviště firmy Bosch klesá rampou, prochází stávající zástavbou Kněžských Dvorů, kde je navržena demolice několika objektů, poté podjíždí ulici A. Trägera a dále zářezem pokračuje k podjezdu IV. tranzitního železničního koridoru a paralelně vedené severojižní větve ulice Nemanická. V Nemanické jsou možnosti dvou technických řešení, které jsou nyní projednávány s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, nicméně tento detail nemá vliv na změnu územního plánu,“ podrobně popisuje náměstkyně primátora Ivana Popelová.

Koridor severní spojky v šíři 200 m již byl vymezen v krajských zásadách územního rozvoje. Připravovaná změna územního plánu tento koridor na základě technicko-ekonomické studie zužuje.