Změna živnostenského zákona od 04.09.2015 (pyrotechnické výrobky)

Zavádí se nová vázaná živnost Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací. Požadovaná odborná způsobilost dle přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2 je osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona o pyrotechnice a pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací je osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona o pyrotechnice. Osvědčení o odborné způsobilosti vydává Český báňský úřad.

Nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie F1, F2, F3, T1 a P1 nadále spadá do režimu živnosti volné.

Ruší se koncesovaná živnost Provádění trhacích a ohňostrojných prací.

Koncesovaná živnost Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin je doplněna o provádění trhacích prací. Předmět podnikání nově zní: Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací.

Provádění ohňostrojných prací je nově zařazeno do vázané živnosti Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací.

Podle přechodných ustanovení zákona o pyrotechnice u podnikatelů, kterým ke dni účinnosti novely trvala živnostenská oprávnění k provozování živnosti Provádění trhacích a ohňostrojných prací v úplném rozsahu nebo v částečném rozsahu, provede Živnostenský úřad zápis změny předmětu podnikání v živnostenském rejstříku do 5 dnů od účinnosti předmětné novely. Podnikatelům, kterým ke dni účinnosti novely trvala živnostenská oprávnění k provozování živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, jsou oprávněni provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku od účinnosti zákona o pyrotechnice. Pokud podnikatelé hodlají po uplynutí této lhůty v činnosti pokračovat, musí nejpozději do 4.9.2016 ohlásit vázanou živnost  Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací v úplném nebo částečném rozsahu a doložit odbornou způsobilost.