Změny územního plánu města České Budějovice - NOVĚ POŘIZOVANÉ

Odbor územního plánování (OÚP) jako pořizovatel územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace pro správní území města České Budějovice přijímá do 30. 6. 2019 návrhy na pořízení změn současně platného územního plánu města České Budějovice, schváleného zastupitelstvem města dne 23. 3. 2000 usnesením č. 39/2000, v platném znění (ÚPnM).

Návrh na pořízení změny ÚPnM musí být podán písemně na adresu: Magistrát města České Budějovice, Odbor územního plánování, nám. Přemysla Otakara II 1/1, 370 92 České Budějovice.

Všechny návrhy přijaté do výše uvedeného termínu budou následně s navrhovateli projednány a budou řešeny v rámci jedné změny ÚPnM s několika řešenými lokalitami.

Formuláře pro podání návrhu na pořízení změny ÚPnM naleznete zde

Stránka byla upravena uživatelem Jiří Chlebana, 29. 4. 2019.