Změny v křižovatce Husova x Strakonická

 

Od počátku tohoto týdne došlo v rámci stavby „Propojení ulic Strakonická – Milady Horákové“ ke změně v řazení jízdních pruhů a úpravě světelné signalizace na křižovatce Husova x Strakonická.

„Počet jízdních pruhů  je snížen ze směru Husova z centra a ve směru ze Strakonické ze tří na jeden. Pro tuto fázi stavby byla upravena světelná signalizace tak, že jsou zde nyní tři různé signální plány pro ranní špičku ve směru od sídlišť, pro normální provoz v průběhu dne a pro odpolední dopravní špičku. Křižovatka je řízena pevným programem, a to z důvodu provizorního umístění stožárů SSZ a chybějících detekčních smyček. Nově je odbočení na Husově od severu na Strakonickou řízeno vyklizovací šipkou tak, aby bylo umožněno opuštění křižovatky při odbočení vlevo,“ popisuje náměstek primátora Petr Podhola.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu touto křižovatkou věnovali změněnému dopravnímu značení a vlastnímu provozu zvýšenou pozornost.