Zóny placeného stání - platnost do 31. 12. 2017

Provoz placených parkovacích ploch má od 1. 5. 2012 na starosti Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.

Dopravní podnik provádí správu parkovacích automatů, dohled nad parkováním a zajišťuje případné nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) na vozidlo na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice po posouzení konkrétní situace.

Místa s placeným stáním motorových vozidel jsou rozdělena do 3 tarifních zón:

  • Zóna N - první hodina 40,- Kč, každá další započatá hodina 90,- Kč
  • Zóna A - první hodina 30,- Kč, každá další započatá hodina 60,- Kč
  • Zóna B - každá započatá hodina 10,- Kč

V případě poruchy automatu volejte NON-STOP dispečink, tel. 387 719 222.

-----

Přehled parkovacích míst a parkovacích automatů – umístění, počet parkovacích míst, tarif:

 

UMÍSTĚNÍ TARIFNÍ ZÓNA POČET STÁNÍ
 náměstí Přemysla Otakara II. východ  N 23
 náměstí Přemysla Otakara II. sever  N 24
 náměstí Přemysla Otakara II. jih  N 24
 Kněžská, střed  A 12
 Hroznová, Černá věž  A 11
 Kněžská katedrála  A 11
 U Černé věže  A 13
 J. Haška, u obchodní akademie  B 7
 Matice školské, u polikliniky "jih"  B 38
 Tylova  B 23
 Lannova I, západ  B 36
 Lannova II , východ  B 8
 Chlečického  B 18
 Zátkovo nábřeží, levý břeh  B 33
 Jirsíkova u divadla  B 23
 Dukelská, muzeum  B 15
 DK Slavie   B 27
 Senovážné náměstí  B 94
 Senovážné náměstí, pošta  B 19
 Goethova  B PROVOZ UKONČEN
 Dukelská, u školy  B 36
 F. A. Gerstnera  B 59
 Lidická – u soudu  B 15
 Senovážné nám. – Dům služeb  B 7
 CELKEM   576


  

Seznamy parkovacích míst s parkovací kartou

Ulice úsek  kapacita
Česká (úsek Hroznova - Panská) 27
Česká (úsek Panská - Husova)  3
Česká (úsek Radniční - Piaristická) 11
dr. Stejskala (úsek Široká - Karla IV.) 12
Hroznová (úsek Krajinská - Plachého) 10
Hroznová (úsek Mlýnská - Panská) 9
Hroznová (úsek Panská - Česká) 3
Hroznová (Plachého - U Černé věže) 9
Husova (úsek Husova - Panská) 4
Chelčického (úsek Lannova - Rudolfovská) 15
Chelčického (úsek Žižkova - Lannova) 17
Kanovnická (úsek U Černé věže - Hradební) 7
Kanovnická (úsek U Černé věže - Kněžská) 11
Kněžská (úsek Hroznová - Na Mlýnské stoce) 11
Kněžská (úsek Karla IV. - Kanovnická) 4
Kněžská (úsek Široká - Karla IV.) 8
Lannova (úsek Chelčického - Štítného) 8
Na Mlýnské stoce (úsek Česká - Kanovnická) 35
Náměstí PO II. (úsek Radniční - Piaristická) 19
Piaristická (úsek Česká - Krajinská) 12
Plachého (úsek Hroznová - Hradební) 23
Radniční (úsek Česká - Biskupská) 11
Široká (úsek Biskupská - dr. Stejskala) 10
Široká (úsek dr. Stejskala - Kněžská) 3
Široká (úsek slepá / obch. akad./ - Biskupská) 6
Štítného (úsek Lannova - Rudolfovská) 15
U Černé věže (úsek Na Mlýnské stoce - Na Sadech) 3
Zátk. nábř. Biskupská (úsek Biskupská - dr. Stejskala) 22
Celkem 328

Podmínky pro vydání parkovacích karet

Rezidentní karta je určena k parkování na vyhrazených parkovištích v centru města pro automobily osob s trvalým bydlištěm v centru města nebo v okolí Lannovy třídy. Žadateli může být vydána jedna parkovací karta za cenu 2000 Kč/rok po předložení občanského, technického průkazu a potvrzení o bezdlužnosti vůči městu.
 
Abonentní karta je určena k parkování na vyhrazených parkovištích v centru města pro automobily fyzických a právnických osob se sídlem firmy nebo provozovny ve výše uvedené lokalitě. Žadateli můžou být vydány max. 3 parkovací karty za cenu 15 000 Kč/rok


 

Vyhrazená parkoviště P-réservé Policie ČR

 • Lannova třída  (12 parkovacích míst)
 • Pražská třída  (18 parkovacích míst)
 • Tř. 28. října (4 parkovací místa)
 • Dobrovodská (3 parkovací místa)
 • Lidická (4 parkovací místa)
 • Nová (3 parkovací místa)
 • Parkoviště Mariánské nám. (5 parkovacích míst)

Další informace o parkování Vám podají pracovníci odboru správy veřejných statků.