Zóny placeného stání - platnost od 1. 1. 2018

Informace o parkovacím systému naleznete na stránkách parkovanicb.cz

Dopravní podnik provádí správu parkovacích automatů, dohled nad parkováním a zajišťuje případné nasazení a odejmutí technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“) na vozidlo na základě rozhodnutí strážníka Městské policie České Budějovice po posouzení konkrétní situace.