Zpracování odpadového hospodářství za rok 2015 a ohlašování dat v roce 2016

Ohlašování dat o produkci a nakládání s odpady za rok 2015 do 15. února 2016

Do 15.2. každoročně mají povinnost původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady,(s produkcí nad 100 tun odpadů nebo 100 kg nebezpečných odpadů) podat hlášení o produkci a nakládání s odpady celoroční za předešlý rok.

Původci odpadů podávají hlášení pouze v elektronické podobě a to prostřednictvím systému: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), který umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Obecní úřad s rozšířenou působností ( Ing. Šimůnek a Ing. Růžičková) pak Vaše podaná hlášení kontroluje  a ověřuje.

Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Potřebujete-li rychle, pohodlně a bezchybně vyplnit Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a ohlásit do systému ISPOP, nabízí Vám bezplatný formulář společnost INISOFT. Pomocí této aplikace můžete využít moderní nástroje, intuitivní ovládání a především dlouholeté zkušenosti společnosti INISOFT v oblasti odpadového hospodářství. Nemusíte nic  instalovat, ani nastavovat. Stačí Vám jen internetový prohlížeč            http://odpady.inisoft.cz/

Tato internetová aplikace by měla sloužit  těm firmám, podnikatelům a obcím, kteří nepoužívají žádný vlastní software pro evidenci odpadů (a většinou tedy mají pouze několik málo záznamů v evidenci).

Vlastníte-li nějaký software určený k evidenci odpadů (např. EVI 8), odevzdávejte hlášení nebo údaje o zařízení         v datové podobě přímo z tohoto software (nepoužívejte duplicitně tuto internetovou aplikaci). Komfort a rychlost vyplňování dat v software EVI 8 je několikanásobně vyšší než vyplňování dat prostřednictvím této internetové aplikace.

Pro "autovrakaře" , zpracovatele autovraků:

od 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Tato novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2015 Sb. Obsahem novely vyhlášky je i  příloha č. 4,

Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok =

oodp-prirucka-k-evidenci-odpadu-z-autovraku-16.12.2015.pdf