Zpřísnění podmínek vydávání komunálních dluhopisů

 

Zadlužení měst a obcí meziročně stoupá, podle Ministerstva financí ČR činilo v roce 2010 celkem 83,3 miliardy korun. Města se zadlužovala nejčastěji formou úvěrů, a to částkou 59,9 miliard korun. Druhé místo však obsadily tzv. komunální dluhopisy za 15,8 miliard korun. Dělí se o ně pouze největší a nejzadluženější města jako například Praha, Brno, Ostrava, ale třeba i Liberec.

A proč jsou komunální dluhopisy pro ministerské úředníky trnem v oku? Protože Praha a Liberec prostředky získané emisí dluhopisů, prokazatelně využily na krytí starých dluhů, namísto investic. To by podle novely zákona o dluhopisech, která zatím úspěšně prochází sněmovnou, nebylo napříště možné. Novela vyvolala nesouhlas Svazu měst a obcí České republiky. Ten ji považuje za zásah do svých rozhodovacích pravomocí.

Petra Šebestíková (TOP 09), předsedkyně finančního výboru zastupitelstva městaProtikladný názor zastává zastupitelka a předsedkyně finančního výboru statutárního města České Budějovice Petra Šebestíková (TOP 09), která naopak zpřísnění jednoznačně podporuje.

„V podstatě vůbec nesouhlasím se zadlužováním města, protože vždycky přináší svízele. Vydávání dluhopisů je tak trošku dobrodružství s mlhavým a především zavazujícím cílem. Realita ale běžně ukazuje, že některá města dilema mezi zadlužením a realizací nutných investic řeší. A pokud nemají k dispozici finanční prostředky, přistoupí k zadlužení. Potom jsou ale namístě co možná nejpřísnější podmínky, které nabízí chystaná novela. Formu komunálních dluhopisů v době dlouhodobých úvěrů však nevidím jako reálnou,” vysvětluje Petra Šebestíková.

Město České Budějovice zatím nikdy v minulosti nezvolilo pro zajištění financování cizími prostředky vydání komunálních dluhopisů a případnou potřebu cizích prostředků by řešilo osvědčeným způsobem, tj. přijetím bankovního úvěru.