Zrušení úředních hodin dne 31. 12. 2010

Úřední hodiny českobudějovického magistrátu připadající na den 31. 12. 2010 se ruší. Důvodem je zkrácení pracovní doby bankovních ústavů podle pokynů centrální banky v souladu s platnou legislativou. Magistrát jako rozpočtová organizace má povinnost k 31.12. každého roku odvést zůstatek rozpočtových pokladen na bankovní účet a tím zajistit nulový stav hotovosti,“vysvětluje pověřený tajemník Václav Suchopár s tím, že pro kalendářní rok 2011 mohou být platby přijímány opět v plném rozsahu ode dne 1. 1. 2011, resp. ode dne 3. 1. 2011, který je prvním pracovním dnem a současně prvním úředním dnem. Pracovní doba zaměstnanců není tímto opatřením nijak dotčena.