ZŠ Oskara Nedbala, zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám (výtah)

Účelem stavby je přístavba výtahu, který bezbariérově zpřístupní 1. až 3. nadzemní podlaží objektu 2. stupně včetně odborných učeben ve 2. a 3. NP. Součástí záměru bude i přestavba a přístavba hygienického zařízení v 1. NP spojovacího krčku a další vstup do venkovního prostoru směrem ke hřišti. Hygienické zařízení bude zahrnovat záchody chlapců, záchody dívek, úklidovou komoru a záchodovou kabinu ZTP a bude řešeno podle platných předpisů a norem. Ve 2. a 3. NP budou na výtahovou šachtu navazovat přístupová chodba a záchodová kabina ZTP.

Předpokládané zahájení prací

7. června 2021

Předpokládané dokončení prací

4. listopadu 2021

Zhotovitel

EDIKT a.s.

Finanční prostředky

4.149.686,40 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 2. 6. 2021.