ZŠ Oskara Nedbala, zpřístupnění školy pohybově postiženým osobám (výtah)

Účelem stavby je přístavba výtahu, který bezbariérově zpřístupní 1. až 3. nadzemní podlaží objektu 2. stupně včetně odborných učeben ve 2. a 3. NP. Součástí záměru bude i přestavba a přístavba hygienického zařízení v 1. NP spojovacího krčku a další vstup do venkovního prostoru směrem ke hřišti. Hygienické zařízení bude zahrnovat záchody chlapců, záchody dívek, úklidovou komoru a záchodovou kabinu ZTP a bude řešeno podle platných předpisů a norem. Ve 2. a 3. NP budou na výtahovou šachtu navazovat přístupová chodba a záchodová kabina ZTP.

Projekt je ve fázi přípravy materiálu pro vypsání veřejné zakázky.

Předpokládané zahájení prací

červen

Předpokládané dokončení prací

říjen

Zhotovitel

bude doplněno

Finanční prostředky

4.150.351,24 Kč bez DPH

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 25. 1. 2021.