Zúčastněte se průzkumů realizovaných v rámci zpracování strategického plánu

Zapojte se do procesu zpracování nového Strategického plánu Českých Budějovic 2017 – 2027 a zúčastněte se průzkumů realizovaných v rámci zpracování strategického plánu

Strategický plán města České Budějovice na období 2017–2027 postoupil do fáze zpracování vstupních analýz. Předmětem těchto analýz je kromě zpracování socioekonomické analýzy i sběr námětů a názorů všech významných cílových skupin, které město ovlivňují, případně se jakýmkoliv způsobem zapojují do jeho fungování. K tomuto účelu slouží názorové průzkumy, jejichž cílem je získat zpětnou vazbu od co nejširšího spektra potenciálně dotčených cílových skupin a zainteresovaných subjektů.

Město ve spolupráci se zpracovateli Berman Group, s.r.o., Cassia Development & Consulting, s.r.o. a Jihočeskou hospodářskou komorou zahájilo realizaci následujících průzkumů:

·         průzkum podnikatelského prostředí určený pro podnikatele a firmy působící v Českých Budějovicích;

·         průzkum mezi obyvateli města a lidmi, kteří do města dojíždějí za prací;

·         průzkum mezi studenty vysokých škol studujících v Českých Budějovicích;

·         průzkum mezi studenty středních škol studujících v Českých Budějovicích.

Chtěli bychom Vás proto touto cestou požádat o zapojení do průzkumů. Zmíněné průzkumy přispějí k vytvoření jednoho z nejdůležitějších vstupních podkladů. Zároveň budou použity jako základ pro rozhodování o prioritních oblastech, na které by se měl strategický plán zaměřit.

Zapojit se do průzkumu je možné na samostatných webových stránkách věnovaných procesu zpracování nového strategického plánu, které město zřídilo na adrese www.spcb2017.cz.