Úřední deska

Zveřejnění - zábor veřejné zeleně

za účelem zýáboru veřejné zeleně na akci "Snížení energetické náročnosti SKP, České Budějovice", na dobu 21.9. -30.11.2022.

Vyvěšeno: 
21.09.2022 - 07.10.2022