Úřední deska

Zveřejnění - zábor veřejné zeleně ul. E.Beneše 655/19

na akci - Stavba lešení E. Beneše 655/19, na dobu 1.8. - 15.9.2022. 

Vyvěšeno: 
04.08.2022 - 19.08.2022