Úřední deska

Zveřejnění - zábor veřejné zeleně ul. Plavská

na akci - Stavba lešení Plavská 9, na dobu 1.8. - 30.9.2022.

Vyvěšeno: 
04.08.2022 - 19.08.2022