Úřední deska

Zveřejnění - zateplení Bezdrevská 13

záměr pronájmu části pozemků parc.č. 2173/16 "Zateplení severního štítu a východního průčelí - lešení I.etapa" ul. Bezdrevská 13

Vyvěšeno: 
23.07.2020 - 08.08.2020