Úřední deska

Zveřejnění - změna dokončené stavby

přístavba a stavební úpravy bytového domu Dr.Bureše - nahrazení stávajících balkonů za osm sloupců železobetonových zavěšených lodžií na západní straně bytového domu.

Vyvěšeno: 
02.08.2022 - 18.08.2022