Zveřejňování smluv na webu města

 

Kdokoliv nyní může na internetu nahlédnout do smluv, které město uzavírá. Na úvodní stránce www.c-budejovice.cz stačí v pravém menu zvolit záložku Smlouvy a vybrat si smlouvu, která ho zajímá. 

„Je to první krok k tomu, že radnice v Českých Budějovicích může nově soutěžit o titul ‚otevřená‘ nejen kvůli třem vchodům, které do ní vedou, ale že se otevírá veřejné kontrole přes nejmodernější médium – internet. Pro občany především odpadá nutnost dojít na úřad, požádat o vydání informace podle zákona 106/1999 a platit správní poplatek,“ poznamenal primátor Juraj Thoma (HOPB). Smlouvy jsou zatím zveřejněny v prostém seznamu, později přibude vyhledávání podle různých kritérií. 

Město zpětně zveřejnilo všechny dlouhodobé smlouvy, kterých je celkem 62. Jedná se o zásadní smlouvy, které řeší především dodávky služeb pro město (úklidy veřejných prostranství, údržbu komunikací, provoz veřejného osvětlení apod.). Zveřejněny nebyly pouze další dvě dlouhodobé smlouvy s ohledem na obchodní a bankovní tajemství – ve smlouvách je ujednáno, že se zveřejnit nesmí. Všechny nově uzavírané smlouvy však už obsahují položku, v níž obě strany se zveřejněním souhlasí.

Od začátku roku 2011 pak město zveřejňuje všechny smlouvy, již nyní jich je sto. V loňském roce město uzavřelo přes 2800 smluv. „Zveřejňovány jsou automaticky všechny smlouvy s právnickými osobami. Zveřejňování smluv s fyzickými osobami jsme projednali s Úřadem na ochranu osobních údajů a zveřejnit můžeme pouze ty, kde k tomu dá fyzická osoba souhlas,“ upřesnil tajemník magistrátu Václav Suchopár.  

Vedoucí odboru informačních technologií Patrik Starčevský doplnil, že smlouvy jsou z městské centrální evidence zveřejňovány automaticky pomocí počítače. „Nijak to nezatěžuje pracovníky magistrátu,“ uvedl. 

Jak upozornil primátor, město bude ve zprůhledňování pokračovat. „Jsme jedním z mála měst, které už nyní zveřejňuje zápisy z jednání rady města, které je neveřejné. Nově však budeme zveřejňovat i všechny materiály, kterými se rada zabývá, podobně jako je tomu již nyní u materiálů do zastupitelstva. Vše samozřejmě s ohledem na zákon o ochraně veřejných údajů. Dále se budou zveřejňovat zápisy z jednání odborných komisí rady města včetně prezenčních listin, aby občané mohli kontrolovat účast jejich členů,“ dodal Thoma.

Město též připravuje novou směrnici, která ošetří zveřejňování celého průběhu veřejných zakázek od zadání až po vyúčtování. Vstoupit v platnost by měla v polovině roku.